Odstúpenie od zmluvy

 
 
 

+421948 040 991

+421944 131 493

+421 948 148 609

info@kmart.sk

 

 

 
 
 
Úvod > Odstúpenie od zmluvy
 

Formulár na odstúpenie od kúplnej zmluvy

Ak chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zašlite alebo prineste na našu adresu v zákonom stanovenej lehote vyplnený formulár o odstúpení od zmluvy. Nezabudnite zaslať aj kópiu dokladu o kúpe, inak Vaša žiadosť nebude akceptovaná. Prepravné náklady si hradí odosielateľ.

Adresa na zaslanie alebo prinesenie tovaru:

Clickpoint, s.r.o.
Internetový obchod Kmart.sk
Drieňová 40
821 02  Bratislava

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: info@kmart.sk alebo telefonicky na tel.č.: 0944 131 493.